Ordinacija Orthomonno je specijalistička ordinacija iz oblasti ortopedije i traumatologije koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem oboljenja sistema organa za kretanje.

Naš cilj je precizna dijagnostika i efikasan tretman pacijenata uz bezrezervni , ljubazan i topao pristup koji posebno negujemo. Svojom stučnošću i kompetencijom pružamo zdravstvene usluge iz svoje specijalnosti pacijentima svih uzrasta. Konstantnim usavršavanjem i primenom modernih tehnologija fokusirani smo na očuvanje Vašeg zdravlja i aktivnog života u pokretu.


Print