Usluge:

 • Pregled lekara specijaliste 3000 dinara
 • Kontrolni pregled 2000 dinara
 • Pregled lekara specijaliste uz pregled ultrazvukom 5000 dinara
 • Ultrazvučni preventivni pregled dečjih kukova 3000 dinara
 • Aplikacija kortikosteroida (blokade) 2000 dinara
 • Punktiranje zgloba 2000 dinara
 • Previjanje rane 1000 dinara
 • Previjanje rane uz debridman 2000 dinara
 • Vađenje konaca 2000 dinara
 • Aplikacija hijaluronskih preparata intraartikularno ili peritendinozno 6000-8000 dinara
 • Aplikacija gipsa ili odgovarajuće ortoze (cena zavisi od vrste sredstva za imobilizaciju kao i lokalizacije)
 • Skidanje gipsa 1000 dinara

 


Biološki tretman degenerativnih oboljenja zglobova, tetiva i mišića

U našoj ordinaciji možete biti lečeni primenom najsavremenijih bioloških metoda za tretman velikog broja oboljenja sistema organa za kretanje. U svojoj praksi primenjujemo  ACP metodu uz korišćenje tehnologije najnovije generacije, Cellular matrix metodu sa kojom imamo višegodišnje iskustvo, dobro poznatu PRP metodu, kao i kombinacije ovih metoda sa hijaluronskim preparatima, koje su individualno prilagođene stadijumu oboljenja pacijenta.

 • ACP terapija  25000 dinara
 • PRP terapija  25000 dinara
 • Cellular matrix terapija 27000 dinara
 • ACP terapija uz primenu hijaluronskih preparata 28000 dinara

Male hirurške intervencije

Sve male hirurške intervencije u našoj ordinaciji sprovode se u potpuno sterilnim uslovima uz primenu jednokratnog hirurškog materijala, najsavremenijih, hiopoalergijskih antiseptika, kao i materijala za prevoj najeminentnijih proizvođača. Specijalizovani smo za intervencije koje se izvode uz primenu lokalne anestezije.

U našoj ordinaciji uspešno hirurški lečimo:

 • Sindrom karpalnog tunela
 • Zapaljenska stanja tetiva šake i stopala
 • Urastao ili mikotično izmenjen nokat
 • Dupuytren-ovu kontrakturu dlana
 • Klavuse stopala ili tzv “kurije oči”
 • Benigne mekotkivne izrasline trupa i udova
 • Hronične rane i akutne povrede

 

O terminu, trajanju hirurških procedura, postoperativnom toku, kao i ceni pojedinih zahvata možete se konsultovati sa lekarima ordinacije prilikom preoperativnog pregleda.


Lokacija